Oznam – nové schválené štandardy

Dňa 22.9. 2021 zasadala Komisia MZ SR pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP), kde schválila nové ŠDTP, ktoré vypracovala  OPS Klinická psychológia pre dospelých s názvami: 1) Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre psychologický manažment dospelých s nadváhou a obezitou 2) Štandardný diagnostický, preventívny a terapeutický postup pre psychologický manažment dospelého pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD – […]