info@asociaciakps.sk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene Centra pro sexuální zdraví a intervence (NÚDZ, Klecany, ČR) si Vás dovoľujeme pozvať k účasti v dotazníkovom prieskume v rámci medzinárodného výskumného projektu BRIDGE, ktorého úlohou je v rámci európskeho skríningu zmapovať dostupnú zdravotnú starostlivosť v oblasti práce so sexuologickou problematikou na území Slovenskej republiky.


Ďalším cieľom projektu BRIDGE je poskytnúť nízkoprahovú, bezplatnú a anonymnú službu osobám s pedofilnou preferenciou, ktoré majú obavy z konzumácie materiálov zachytávajúcich sexuálne zneužívanie detí (CSAM; detská pornografia) v Českej republike, Slovenskej republike a v ďalších krajinách EÚ. 

Zároveň by sme Vás chceli informovať o poradenskej a krízovej linke pôsobiacej v ČR s názvom SEXHELP. Ide o národnú linku pomoci pre sexuálne a genderové zdravie v ČR, ktorá poskytuje intervenciu a poradenstvo všetkým osobám, ktoré riešia problémy súvisiace s ich sexualitou a rodovou identitou (aktuálne na ňu volajú aj občania SR).

Ako odborníka, ktorý sa môže dostať do kontaktu s cieľovou skupinou si Vás dovoľujeme požiadať o Vašu účasť na prieskume, ktorý je rozdelený do dvoch na seba nadväzujúcich častí.

Prvá časť prieskumu (pozri Link 1 https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eyx2flnCeefmwse) sa zameriava na mapovanie skúseností, poznatkov, postojov a profesijných kompetencií odborníkov z oblasti psychológie, psychoterapie, psychiatrie a sexuológie. Prvá časť prieskumu je anonymná a poskytnuté údaje nie je možné spojiť so žiadnymi vašimi identifikačnými údajmi.

Druhá časť prieskumu (pozri Link 2 https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cSUuBooR5kmCdvw) sa zameriava na mapovanie záujmu a možností odborníkov pracujúcich s touto cieľovou skupinou. Druhá časť prieskumu nie je anonymná a Vami poskytnuté dáta budú slúžiť na informovanie klientov projektu BRIDGE a/alebo linky SEXHELP o dostupnej starostlivosti v rámci Slovenskej republiky.

Viac informácií o jednotlivých projektoch a účeloch prieskumov nájdete priamo na úvodnej strane po kliknutí na odkaz príslušného dotazníka alebo na týchto odkazoch

BRIDGEhttps://www.iterapi.se/sites/bridge/ 

SEXHELPhttps://sexhelplinka.cz/

Vypĺňaanie jedného dotazníka by nemalo presiahnuť viac ako 15 minút, budeme radi, ak vyplníte obidva dotazníky.

Ďakujeme Vám za spoluprácu !

V prípade akýchkoľvek otázok prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu:
katerina.klapilova@nudz.cz


Link1https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eyx2flnCeefmwse

Link2https://cuhumanities.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cSUuBooR5kmCdvw

Za realizačný tím projektu BRIDGE
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. (ECPS) – vedúca Centra pro sexuální zdraví a intervence, NUDZ, Klecany
Mgr. Dominik Jozefík – koordinátor projektu BRIDGE za Českú Republiku