info@asociaciakps.sk

Nevelizovanú koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia môžete nájsť aj v sekcii Legislatíva

Koncepciu zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia vo vestníku nájdete na 40. strane dokumentu