info@asociaciakps.sk

Vážené kolegyne a kolegovia,

prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR si Vám dovoľujeme ponúknuť možnosť absolvovať časť zo série školení WHO 2024 QualityRights na tému Deeskalácia krízových situácií: ktorý sa uskutoční 26. apríla od 12.30 do 14.00 hod. stredoeurópskeho času – bližšie informácie v prílohách.

Na uvedené podujatie je možné registrovať sa prostredníctvom nižšie uvedeného odkazu: https://who.zoom.us/meeting/register/tJcsfuChrjgsGNCv7PsGelL4rNrYtjAoW-2n.

Cieľom tejto série vzdelávacích webinárov QualityRights je podporiť dynamické, interaktívne dialógy tým, že sa stretnú odborníci z praxe, ľudia so životnými skúsenosťami, ďalší odborníci a zainteresované strany, aby diskutovali o konkrétnych skúsenostiach a postupoch, ktoré nám môžu pomôcť posunúť sa smerom k odstráneniu nátlaku v oblasti duševného zdravia.

Za AKPS

PhDr. Katarína Jandová, PhD