info@asociaciakps.sk

Otázka členských príspevkov zatiaľ nie je doriešená. O všetkom Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke. Výšku členského príspevku bude stanovená len na základe sumy predpokladaných režijných nákladov AKPS, t.j. platba za doménu, hosting, prevádzku web stránky, poplatok za platformu na online stretnutia (napr. ZOOM, Webex ap.), notárske poplatky, poštu ap. Pre riadnych členov je v pláne zabezpečiť možnosť online prístupu na niektorý z platených odborných časopisov (podľa dohody) a vybudovanie virtuálnej knižnice.