info@asociaciakps.sk

V prípade záujmu o členstvo v AKPS vyplnenú prihlášku spätne pošlite na e-mail info@asociaciakps.sk alebo asoklinpsych@gmail.com.