info@asociaciakps.sk

V rámci série vzdelávacích podujatí organizovaných Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré organizuje predmetné podujatie v nadväznosti na Národnú koncepciu ochrany detí v digitálnom priestore, si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nasledujúce online podujatie. 

Vedomé a rešpektujúce rodičovstvo. Sprevádzanie detí svetom internetu

termín štvrtok 26.10.2023 o 17:30 – 19:00 h

O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/1AXn6QC0a 

Link na podujatie (Zoom) https://us06web.zoom.us/j/87622741752

Lektor podujatia –  Mgr. Michal Božík, psychológ z VÚDPaP-u.