info@asociaciakps.sk

Asociácia klinických psychológov

OZNAM - Nové schválené štandardy

Dňa 22.9. 2021 zasadala Komisia MZ SR pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP), kde schválila nové ŠDTP, ktoré vypracovala  OPS Klinická psychológia pre dospelých s názvami:

1) Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre psychologický manažment dospelých s nadváhou a obezitou

2) Štandardný diagnostický, preventívny a terapeutický postup pre psychologický manažment dospelého pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD – Attention Deficit/Hyperactivity disorder)

3) ŠOP – Psychologický manažment akútnej stresovej reakcie, akútnej stresovej poruchy a posttraumatickej stresovej poruchy

4) Štandardný diagnostický, preventívny a liečebný postup pre psychologický manažment pacienta so syndrómom demencie

Úplné znenie štandardov nájdete v rubrike Schválené štandardné postupy v klinickej psychológii pre dospelých alebo na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk/, ako aj na webovej stránke https://www.standardnepostupy.sk/standardy-klinicka-psychologia-pre-dospelych/