Kontaktuj nás
Vzdelávanie, výskum a šírenie vedecky overených poznatkov
psychologickej diagnostiky a liečby založenej na dôkazoch
Vzdelávanie, výskum a šírenie vedecky overených poznatkov
psychologických, psychobiologických a psychosociálnych mechanizmov zdravia a choroby
Vzdelávanie, výskum a šírenie vedecky overených poznatkov
psychologickej liečby, resp. psychoterapii
Vzdelávanie, výskum a šírenie vedecky overených poznatkov
prevencii a rehabilitácii
Vzdelávanie, výskum a šírenie vedecky overených poznatkov
problémov zdravotnej starostlivosti špecificky pri psychických poruchách, ale aj pri iných okruhoch ochorení, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu života, a pri ktorých etiológii, pretrvávaní, ale aj ako následok sú prítomné signifikantné emocionálne alebo behaviorálne aspekty
Previous
Next

Nové schválené štandardy

Asociácia klinických psychológov OZNAM – Nové schválené štandardy Dňa 22.9. 2021 zasadala Komisia MZ SR pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP), kde schválila nové

Prečítať »