info@asociaciakps.sk

Vážené kolegyne a kolegovia,

študenti sociálnej a pracovnej psychológie z FSEV UK potrebujú pomoc s výskumom k ich záverečným prácam.

V rámci realizácie ich výskumu ponúkajú možnosť zúčastniť sa online tréningu pre pomáhajúce profesie zameraného na lepšie zvládanie únavy z pomáhania.

Vaša účasť vo výskume bude nápomocná, zároveň budete mať aj Vy možnosť zefektívniť prácu vo Vašej pomáhajúcej profesii.

Nižšie je uvedený link k predmetnému výskumu:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdv1oHdrreyQb…/viewform

Za Vašu pomoc vopred ďakujeme!

Za radu AKPS

PhDr. Katarína Jandová, PhD.