info@asociaciakps.sk

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

dňa 20. mája 2021 sa uskutočnilo ustanovujúce online stretnutie Asociácie klinických psychológov Slovenska, na ktorom sme sa dohodli, že ďalšie 

online stretnutie AKPS bude v utorok 22.júna 2021 o 18.00h. prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Trvanie stretnutia: 1 až 2 hodiny. 

Program stretnutia

– otvorenie, privítanie

– informácia o tvorbe web stránky AKPS

– informácia o zamýšľaných zmenách v študijnom programe špecializačného štúdia v klinickej psychológii

– informácia o plánovanom zavedení novej certifikovanej pracovnej činnosti “Špecifické psychoterapeutické intervencie” (2. stupeň psychologickej liečby)

– informácia o štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP) a o  štandardných operačných postupoch (ŠOP)

– rôzne   

Budeme radi, keď sa Vám podarí si čas zariadiť tak, aby ste sa stretnutia mohli zúčastniť. 

V prípade záujmu pošlite, prosím, e-mailovú adresu, na ktorú Vám treba poslať link.

Informáciu o možnosti členstva v AKPS, ako aj účasti na online stretnutí môžete posunúť aj svojim kolegom – psychológom.

Správna rada AKPS