info@asociaciakps.sk

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

v mene správnej rady AKPS Vám v r. 2022 želám najmä zdravie a čo najviac osobnej a pracovnej pohody.

Po dlhšom čase a na základe avíza z novembra 2021 si Vás dovoľujem pozvať na online stretnutie Asociácie klinických psychológov Slovenska (AKPS), ktoré bude v utorok 18. januára 2022 o 18.30 h. buď prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo Teams.

Trvanie stretnutia – 1 až 2 hodiny.

Program stretnutia:

otvorenie,
privítanie,
– informácia o zmenách v postgraduálnom vzdelávaní v odbore psychológia
– informácia o schválení nových štandardných diagnostických a terapeutických postupov v odbore psychológia
– informácia o novej koncepcii odboru psychiatria
– rôzne   

Budeme radi, keď sa Vám podarí zariadiť si čas tak, aby ste sa stretnutia mohli nerušene zúčastniť. 

V prípade záujmu pošlite, prosím, e-mailovú adresu, na ktorú Vám treba poslať prihlasovací link na online stretnutie.

Informáciu o možnosti členstva v AKPS, ako aj účasti na online stretnutí môžete stále posúvať aj svojim kolegom – psychológom.

S úctou

za Správnu radu AKPS
 
Katarína Jandová
predseda Správnej rady AKPS