info@asociaciakps.sk

Zdieľame pozvanie k odbornej spolupráci našich kolegov zo Slovenska a Čiech.

“Vážené kolegyne a kolegovia,

sme klinickí psychológovia a psychoterapeuti zo SR a ČR a spája nás dlhoročná psychodiagnostická i terapeutická práca s transgender ľuďmi.

V poslednej dobe si všímame nárast počtu klientov s touto problematikou, ale tiež mnoho nejasností v prístupe, diagnostike, v názoroch na etiológiu, na naše kompetencie atď. A radi by sme si v tom urobili jasno:)

Myslíme si, že by bolo prospešné spojiť svoje sily, znalosti a skúsenosti a pokúsiť sa ich zdieľať formou diskusií a konzultácií osobne aj cez online platformy. Zároveň máme v pláne zber vlastných dát v tejto oblasti a s tým súvisiace vytvorenie spoločnej metodiky práce a výskum.

A preto oslovujeme kolegyne a kolegov klinických psychológov, ktorí s transgender ľuďmi tiež pracujú. Pretože je lepšie na to nebyť sami. A pretože z takejto neformálnej a nehierarchickej spolupráce môžeme profitovať ako my, tak i naši klienti.

Pokiaľ vás náš nápad oslovil a máte o vzájomnú spoluprácu záujem, dajte nám vedieť. Prvým krokom bude vytvorenie spoločného adresára. Ďalej máme v pláne ponúknuť vám webinár na tému Diagnostické dilemy transrodovosti založený na našich skúsenostiach a dohodnúť podmienky spolupráce na výskume v danej téme.

V prípade, že máte záujem byť súčasťou komunity klinických pracovníkov, ktorí spolu zdieľajú skúsenosti a informácie v oblasti transgender, prosím vyplňte priložený krátky formulár a pošlite ho na emailovú adresu: lenka_rusarova@psychokonzult.sk
Budeme vás kontaktovať.

S pozdravom
Mgr. Lenka Pavuková Rušarová, klinická psychologička a psychoterapeutka, Bratislava
PhDr. Adam Suchý, klinický psychológ, psychoterapeut a súdny znalec, Olomouc

Meno:
Priezvisko:
E-mail adresa:
Telefón:
Pracovné zaradenie:
Aktuálne pracovisko:
Pracujem diagnosticky s transrodovými klientami: áno nie
Pracujem terapeuticky s transrodovými klientami: áno nie”