info@asociaciakps.sk

Fakulta psychológie PEVŠ získala akreditáciu Ministerstva zdravotníctva SR na otvorenie dvojročného certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI v zdravotníckom povolaní psychológ a liečebný pedagóg.