info@asociaciakps.sk

Prečo Národná linka na podporu duševného zdravia?

Národná linka na podporu duševného zdravia (ďalej len „NLPDZ“) je zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia.
Cieľom NLPDZ je poskytovanie online a telefonického psychologického poradenstva s cieľom poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie: