info@asociaciakps.sk

         Pozývame Vás na 9. Slovenskú konferenciu KBT. Termín konania: 18.05. – 20.05.2023. (18.05.23 predkonferenčný workshop, 19.05.23 dopoludnia prednášky, popoludní workshopy, 20.05.23 dopoludnia prednášky).

Miesto konania:  malá  zasadacia miestnosť Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 1989. Oficiálny začiatok konferencie: 19.05.2023 o 09.00 hod. Registrácia účastníkov bude prebiehať od 07.30 hod.

Poplatok za konferenciu: 95 EUR (aktívni účastníci neplatia). Účastnícky poplatok sa platí vopred, bankovým prevodom. Na základe zaslanej návratky Vám vystavíme faktúru, ktorú  zašleme e-mailom (potrebné je uhradiť ju do dátumu splatnosti). Originál faktúry si prevezmete na konferencii. 

Svoju účasť na konferencii prosím potvrďte zaslaním návratky na e-mail: kbt.institut@gmail.com do 15.04.2023. 

Dňa 19.05.2023 sa účastníci konferencie budú môcť zúčastniť spoločenského večera, pripravené bude posedenie v reštaurácii Veranda (Demänovská cesta 529/8D, Lipt. Mikuláš). Poplatok vo výške 20 EUR sa bude platiť zvlášť.

Stále je možnosť prihlásiť sa na aktívnu účasť (prednášky, workshopy) a to do 28.03.2023.

Ubytovanie a stravovanie v priebehu konferencie si účastník zabezpečuje sám. Program konferencie bude zverejnený na web stránke: www.kbt.sk

Tešíme sa na stretnutie

                                                           Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.

                                                                         výkonný riaditeľ

 

 0903 896 373             IČO: 35993022                                    Bankové spojenie: SLSP L. Mikuláš

                                      DIČ: 2020578890                                č. ú.: SK37 0900 0000 0000 5672 2512  

 www.kbt.sk              e-mail: kbt.institut@gmail.com 

KBT konferencia – prihlásení na aktívnu účasť

 

WORKSHOPY:

 

Prof. MUDr. Jan Praško Pavlov, CSc. – predkonferečný workshop „Cesta životom“, dňa 18.05. 2023 od 09.00 do 17.00 hod.

 

MUDr. Petr Možný „Lze léčit OCD i bez expozice a zábrany rituálům?”

Helena Vontorčíková  ACT

PhDr. Monika Piliarová, PhD.  Usporiadanosť a chaos 

PhDr. Monika Piliarová PhD.; Mgr. Marianna Kollárová   Skupinová supervízia, podpora a sprevádzanie  

 

Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.; PhDr. Antónia Kotianová, PhD.  Práca s traumou

 

PRÍSPEVKY:

 

Martin Polák, MSc  

Kognitívno-behaviorálna terapia prostredníctvom internetu v liečbe obsedantno-kompulzívnej poruchy: Systematický prehľad a metaanalýza.

Expozičná terapia vo virtuálnej realite v liečbe sociálnej fóbie u dospelých: Systematický prehľad a metaanalýza.

Mgr. Tereza Hrušková  Proč se lidé (ne)bojí návštěvy psychologa?  

 

MUDr. Jozef Benkovič  Nadmerné sledovanie internetovej pornografie – kazuistika

                                         Workholizmus – kazuistika 

 

PhDr. Monika Piliarová, PhD.  Supervízia, čo sa nebojíme opýtať

JUDr. Mgr. Klára Sekretová  Morálka, sebekontrola, jejich vztah a nastínění možností KBT jako intervence na jejich podporu“ 

Helena Vontorčíková  ACT

Mgr. Daniel Kotrč, PhD.  Supervízia KBT výcvik a praktické skúsenosti  

Mgr. Matúš Kucbel  Výskum duševného zdravia zdravotníkov počas pandémie

Mgr. Silvia Aziriová, PhD. „HRV u pacientov s posttraumatickou stresovou poruchou s a bez disociáciou “

Doc. PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.  Kam kráča slovenská psychoterapia. Zámerná prax v supervízii.

PhDr. Katarína Jandová, PhD.  Súčasný stav klinickej psychológie na Slovensku a vzťah k psychoterapii 

Stiahnuť - Návratka Prihlásenie na KBT konferenciu 2023

Powered By EmbedPress